Öyak

Kıbrıs Türk Öğretmenler Yardımlaşma Kooperatifi Ltd.

KT Öğretmenler Yardımlaşma Kooperatifi Ltd.

GİRİŞ

Borç hesapları

1-Avans

2-Kredi

Avans hesabı ay sonu maaşınızdan kesilmek üzere verilen borçlanma türüdür. Maaş ödeme gününe kadar geçen süre için faiz ödenmektedir. Avans olarak en çok maaşınıza yakın bir miktar alabilirsiniz.

Kredi hesapları genellikle 1 yıl ve üzeri sürelerde ödenmek üzere yapılan borçlanmalardır. Üyemiz, Öyak’tan alacağı (internet sayfamızdan da alınabilir) matbu borçlanma dilekçesini doldurarak yönetim kuruluna iletilmek üzere banka personeline sunar/gönderir.  Eğer üyenin borçlanma talebi maaşının 30 katını aşmıyorsa ilgili şube tarafından dilekçesi değerlendirilerek sonuçlanır ve borçlanma gerçekleşir. Aşıyorsa kredi talebi yönetim kurulu tarafından ilk toplantıda değerlendirilerek sonuçlanır. Yönetim kurulu uygun gördüğü teminatı belirleyerek krediyi onaylar veya reddeder.

Avantajlar

•Maaşınızın 30 katına kadar krediniz anında onaylanıyor.

•Faiz hesaplamasında azalan bakiye yöntemi uygulandığı için kredinizi vadesinden önce ödediğinizde daha az faiz ödüyorsunuz.

•Kredinizi, taşınmaz mal alımı ve inşaat için, döviz olarak 10 yıl  Türk Lirası olarak ise 8 yıl vade ile alabiliyorsunuz.

•Aldığınız krediye biriken faiz 31 Aralık’ta ana paraya eklenmiyor. 1 yıl dolunca ekleniyor.