Öyak

Kıbrıs Türk Öğretmenler Yardımlaşma Kooperatifi Ltd.

KT Öğretmenler Yardımlaşma Kooperatifi Ltd.

GİRİŞ

Mevduat hesapları,

1-Vadesiz Mevduat

2-Çek Hesabı

3-Vadeli Mevduat

4-Mecburi aylık yatırım (MAY) olarak açılan hesaplardır.

Vadesiz mevduat olarak açmış olduğunuz hesaba her an para yatırıp çekebilirsiniz. Otomatik ödemelerinizi bu hesaptan yaptırabilirsiniz. Bu mevduatlara her yıl 31 Aralık  itibarıyla faiz verilmektedir. Bu hesap türü borca  geçemez.

Çek hesabı olarak açmış olduğunuz hesaba her an para yatırıp çekebilirsiniz. Çek defteri talep edebilirsiniz. Bu hesap türünde maaşınızdan kalan kadar borca geçebilirsiniz. Borçta kaldığınız süre için bankanıza faiz ödersiniz. Arzu ettiğiniz taktirde borca geçme limitinizi artırabilirsiniz. Otomatik ödemelerinizi bu hesaptan yaptırabilirsiniz. Çek hesaplarına 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde borç ve alacak faizi uygulanmaktadır.

Vadeli mevduat belli bir süre için, faiz kazanmak amacıyla para yatırılan mevduatlardır. Bu hesap türüne verilen faiz oranı vadesiz mevduata göre daha yüksektir. Bankamızda 1 ay, 3 ay, 6 ay, 1 yıl vadeli ve gelecek güvencesi (3-5 yıl vadeli) mevduat hesabı açtırabilirsiniz. Vadesi dolmadan hesaptan para çekilmek istenirse o hesaba vadesiz mevduat faizi uygulanır.

Mecburi aylık yatırım (MAY) hesabı, Öyak ana sözleşmesi gereği her üyenin zorunlu olarak para yatırdığı hesap türüdür. MAY’lara her yıl 31 Aralık itibarıyla faiz verilmektedir. Çalışan üyelerimiz, 10 yıllık üyeliği dolunca bu mevduatın %50’sini, emekli olan üyeler ise 3 yılda bir  %80’ini çekebilmektedir.