Öyak

Kıbrıs Türk Öğretmenler Yardımlaşma Kooperatifi Ltd.

KT Öğretmenler Yardımlaşma Kooperatifi Ltd.

GİRİŞ

Türk Cemaat Meclisi Memurları Kooperatifi’ne üye olan bir kısım öğretmenin  bir araya gelmesiyle kuruldu. 64 kurucu öğretmenin imzalarını taşıyan dilekçe  27-6-1978 tarihinde Kooperatif Şirketler Mukayyitliğine sunuldu. 5 Temmuz 1978 tarihinde Kıbrıs Türk Öğretmenler Yardımlaşma Kooperatifi Ltd. ismiyle resmen kurulmuş oldu.

Öyak kurucu üye listesi;

Ahmet Aziz Üstad
Ahmet Balcıoğlu
Ahmet H. Evrensel
Ahmet Soyutürk
Ahmet Tansel
Ali Nesim
Ali Rıza Altay
Alpay Lisani
Aykut Çulluoğlu
Celâl Değğin
Enver Tunceri
Esat Ali Uluç
Gökmen Maniler
Gülây Ekinci
Gürel Özgürel
Hasan Binatlı
Hasan Soyer
Hasan Zabitoğlu
Hatice Köroğlu
Hüseyin Işısal
Hüseyin Tütüncü
İrfan Beyatlı

Kâmil Özay
Kâmil Özkaloğlu
Kemal Mehmet Ali Aksay
Kıvanç Beşir
Lâtife Hasan
Mehmet Akyerli
Mehmet Emin Yücelten
Mehmet Ertuğ
Mehmet Öksüzoğlu
Mehmet Öztürk
Mevhibe Şefik
Musa Özmusaoğlu
Mustafa Ağa
Mustafa Cafer Kavaz
Mustafa Güvenir
Mustafa Reyat Onbeşoğlu
Mustafa Taburoğlu
Necdet  Ögen
Neriman Beyaz
Nermin Akansel
Nevzat Nesim

Nezaket Hüseyin
Numan Ali Levent
Osman Çavuşoğlu
Ömer Emiroğlu
Özay uluç
Özel Özçelik
Özkan Tülbentçi
Özten  Bektaşoğlu
Raif Örtunç
Reşat Sınal
Salih Avcı
Sevgi Saltuk
Sonay Uluç
Sultan Ünsal
Süleyman Kozal
Şermin Kotak
Turgut Yaran
Vural Aşıcıoğlu
Yalçın Kaya
Yavuz Yağman
Yüksel Serdenak

Öyak’ın ilk yönetim kurulu şu şekilde oluşmuştu:

Numan Ali Levent Başkan
Hüseyin Işısal Veznedar
Kemal Mehmet Ali Aksay Üye
Ali Nesim Üye
Mehmet Akyerli Üye
Seyit Seçkiner Üye
Mustafa Cafer Kavaz Üye
Yalçın Zaimoğlu Üye
Musa Özmusaoğlu Üye

Öyak Sekreterliğine yönetim kurulu tarafından  Ali Vehbi Hıdıroğlu (Merhum) atanarak göreve başladı.